Ekonomi

Ekonomi

För att kunna arbeta efter vår affärsidé krävs en ekonomisk stabilitet för att tillgodose tryggheten för kunder, leverantörer och medarbetare. Vår ekonomiska ställning kan du läsa om i bokslut och utveckling.

Revision utför Grant Thornton av Auktoriserad revisor Roger Strömma.