Affärsidé

Affärsidé

Vår affärsidé på Västerås Rörtjänst AB är:

  • att genomföra installationer inom hela VS-området med rätta kunskaper och erfarenheter
  • att utföra alla uppdrag till rätt kvalitet och i rätt tid
  • att tillgodose kraven såväl tekniskt som ekonomiskt
  • att följa vår miljöpolicy.