Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

  • Vi ska alltid behålla en verklig kontroll över slutprodukten.
  • Vi ska alltid ha ordning och reda i alla verksamhetens delar.
  • Vi ska alltid hålla utlovad kvalité.
  • Kunden ska alltid kunna lita på att får den utlovade kvalitén.
  • Vår långsiktiga målsättning med vår kvalité är att skapa bra och fler kundrelationer.
  • Kvalitetssystemet är väl känt och förankrat hos alla medarbetare.
  • Kvalitetssäkringen är upprättad enligt ISO och VVS-Is riktlinjer.