Kontakt

Kontakt

E-post: info@vrt.se

Telefon: 021-41 51 31

Post och besöksadress:
Omformargatan 12
721 37 Västerås

Organisationsnummer: 556432-3235
Bankgiro: 5385-8940
Postgiro: 478 65 43-1

Västerås Rörtjänst AB innehar F-skattsedel