Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Västerås Rörtjänst AB har en gedigen erfarenhet av VVS-uppdrag av olika karaktär och omfattning.

Vi är en trygg leverantör och samarbetspartner som arbetar brett, har ett helhetstänkande och hittar optimala lösningar efter givna behov och krav. Vi vet att varje projekt är unikt och kräver sitt, både i fråga om tekniskt kunnande och hantverksmässig proffessionalitet och vi har den kompetens som behövs i alla skeden. Från skiss till verklighet.

Vid ett totalåtagande inom VVS-området kan vi inleda vårt samarbete med att granska och utveckla er idé till bästa möjliga lösning. För att därefter driva arbetet fram till driftklar installation.

Våra uppdrag utgörs av allt från ombyggnad och nyproduktion av lägenheter, industrilokaler och butiker till ROT-arbeten och processinstallationer inom industrin. Vi arbetar även med utveckling av energieffektiviseringar samt återvinning i olika processer.

Vår kundgrupp består till största delen av byggbolag, fastighetsägare, och näringsidkare.