Kunskap, service och kvalitet

Västerås Rörtjänst AB:s verksamhetsområde omfattar allt från service och underhåll till avancerade industriinstallationer. Våra kunder är främst byggbolag, fastighetsägare och näringsidkare men i mån av tid, åtar vi oss även uppdrag från dig som privatperson.

Enligt våra kunder är några av våra styrkor vårt tekniska kunnande, ordningssinne och enkelhet att arbeta tillsammans med.

Vi är särskilt glada över att våra många av våra uppdragsgivare, t.ex. efter utförda nyinstallationer, även låter oss ta hand om framtida service och underhåll. Vår ambition är just detta – att du som kund ska uppleva att Västerås Rörtjänst AB står för en kvalitet man kan lita på och dra nytta av i alla led och processer. I alla lägen.

Företaget Västerås Rörtjänst AB är Auktoriserad VVS-installatör.

Vi använder VVS-I, en kvalitetssäkring enligt rekommendation från bransch- och arbetsgivarorganisationen IN, Installatörsföretagen.

Att vara med och skapa ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss i vårt dagliga arbete.

Västerås Rörtjänst AB verkar bl.a. för resurssnålhet och att kretslopps-, miljö och hälsofrågor tidigt prioriteras i våra uppdrag tillsammans med frågor om funktion och ekonomi.

Vi verkar även för en effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning och strävar efter att våra medarbetare  erhåller kompetens i miljöfrågor. På så sätt kan våra arbetsuppgifter utföras både miljömässigt och ansvarsfullt. I vår miljöpolicy har vi även som mål att verka för en miljövänlig utveckling, främst genom en öppenhet för samarbete med andra företag, skolor och organisationer. Samt att fortlöpande utvärdera och utveckla vårt eget miljöarbete.